Terrorisme

Weet u, luisteraars, weet u in welke alarmfase wij ons op dit moment bevinden? Ik heb het nu over het terrorismealarm, waarvoor onze overheid een eigen Coördinator en een eigen Website heeft opgezet. Op die website staat géén definitie van terrorisme, maar die definitie is in de praktijk ruim genoeg dat je zelden fout schiet. Terrorisme is het neerknallen van burgers om politieke, religieuze en soortgelijke redenen. Maar als je wordt onderdrukt, gemarteld en vermoord door een bevriend land, en dat zijn álle landen, en je slaat een keer terug, dan ben je óók een terrorist. Het halve Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog zou daar waarschijnlijk onder vallen. Maar dit terzijde.

En thans bevindt onze natie zich in een zogeheten Substantieel Dreigingsniveau, omdat een aantal Nederlandse jonge moslims naar Syrië zijn gegaan om te vechten tegen dictator Al Assad. Deze idealistische of misschien wel radicale of misschien wel naïeve jongeren moeten dus wel allemaal gevaarlijke religieuze fanatici zijn en dat moeten ze ook blijven ze als ze terugkomen, en dan gaan ze hier terrorisme doen.

Hoeveel slachtoffers heeft het terrorisme eigenlijk al gemaakt? In ons land zijn dat twee politieke figuren, Fortuyn en Van Gogh, heel erg, en verder, eh, eh, ik kom niet verder, en u? In sommige andere landen liggen die cijfers stukken hoger: metro in Londen, treinstation in Madrid, ambassade in Nairobi, en vooral natuurlijk de Twin Towers in New York, honderden en in het laatste geval drieduizend doden. Maar wel in landen met een velemiljoenenbevolking en over een periode van tien-vijftien jaar. Als je dat alleen al vergelijkt met het aantal doden en gewonden in diezelfde periode door particulier geweld zónder politiek-maatschappelijke motieven dan valt het daarbij in het niet. En die gewone geweldpleging valt weer in het niet bij het aantal verkeersslachtoffers. Dus wanneer is er een Substantieel Verkeersdreigingsniveau afgekondigd?

Maar we zitten nu lekker met een bakje koffie verkeerd plus boterkoekje of met een stiekeme borrel naar Radio Signaal te luisteren, een peuk in de andere hand. Dan lijkt het me gepast om de vele tienduizenden slachtoffers van cholesterol, alcohol, nicotine, teer en wat al meer ‘een substantiële dreiging’ te noemen. Natuurlijk mag u deze slachting een aanvaardbaar risico vinden voor een prettig consumptief leven, waarvoor u geen rechten en vrijheden wilt opgeven. Alleen vind ík dan de véél kleinere kans om door een dolgedraaide idealist overhoop te worden geschoten een aanvaardbaar risico voor een prettig maatschappelijk leven, waarvoor ik geen rechten en vrijheden wil opgeven.

En toch, toch stikt het in onze maatschappij van de terroristen maar dan in de betekenis van lui die veel slachtoffers maken niet voor een ideaal maar voor de poen. Het zijn geen moslims, anarchisten, danireeërs of telinisten, doch medeburgers die ons dagelijks gevaarlijke producten door de strot persen. Dat doen ze in nationaal en internationaal verband door verslavende en ongezonde stoffen als vetten, suiker, cafeïne en nicotine door onze voeding te mengen, en door via reclame onze geestelijke weerstand te ondermijnen, ook al gaan we er op termijn massaal aan ten gronde. Laten we déze terroristen niet gedogen maar opsporen en uitroken.

Aansluitende muziek:

Van de CD Jazz&Ballet&Film van Shostakovich CD2 (dat is de enige die ik in de doos laat) graag SPOOR 3, Variation, duurt 1’49”, maar gerust eerder wegdraaien.

Aanbevolen afkondiging:

“We hoorden een stukje uit het ballet ‘Het Boutje’ door de Russische componist Dmítri Sjastakóvietsj [ja, zo uitspreken], die leefde van 1906 tot 1975 en veel moest maken op communistische thema’s. Hier gaat het om sabotage door een losgedraaid boutje, en dat gold toen als ongeveer hetzelfde als terrorisme.”


© 2024 Toon van der AA