DGA

Vliegtuig- (en uiteraard ook andere) fabrikanten identificeren hun producten met een code, vaak letter/nummer zoals Boeing B-747 (kortweg Boeing 707). Of, Fokker D-21 (deze laatste als overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog, toen Fokker onder het systeem van ‘D voor jachtvliegtuigen’ geduchte jagers leverde aan de Keizerlijke Duitse luchtmacht). Of in Rusland de Mikojaan & Goerjèvietsj MiG-3, -15, -21, enz..

Zeker in de jaren 1930 was een goede benaming heel nuttig, toen tal van grote en kleine fabrieken/-jes bestonden. Eén daarvan was de Amerikaanse Howard Aircraft Corporation, die kleine vliegtuigjes voor zo’n vier passagiers bouwde, enkele tientallen vóór de oorlog en enkele honderden tijdens. Die betitelde Ben Howard niet als H-zoveel maar als DGA-zoveel: Damn Good Airplane (ook wel als Aeroplane gespeld).

Ik weet niet of die benaming een rol heeft gespeeld in de aanvankelijk geringe verkoop ( de Amerikaanse strijdkrachten namen er vervolgens veel af maar dan onder de codes GH- en UC-). maar ik heb gemerkt dat ie in ieder geval moeilijk te googelen is: Wikipedia vermeldt wél de DGA maar zegt niet wat dat betekent. En een andere webstek heeft het over Darne Good Aircraft. Zoek maar onder ‘All Acronyms’ naar ‘What does DGA mean?’ in ieder geval: tot eventueel tegenbericht is die Ben Howard voor mij een toffe peer, eh, geweest denk ik.


© 2024 Toon van der AA