Redactioneel Dolwerk, december 2039

Exactly deze maand vijfentwintig jaar geleden werd de blad ‘Bolwerk’ opgedoekt. Dit was de magazine van de Cliëntenraad (CR) van de ggz-instelling Arkin, alle bei ondertussen ook footsy (ggz= geestelijke gezondheidszorg, zeg maar psychiatry).

De redactie zag er toenterstijd geen bread meer in om mooie maar moeilijke stuff te writen die niet gelezen werd, want nooit reageerde a dog. (Terwijl toen bijna everywan nog leerden lezen en schrijven!) En voor je gat was dat blad te glad…

Vanaf dan ging het bergaf met the whole fucking boel, shit man! Van de CR raakte de ene lid na de andere uit geput door de moordende tempo van volgen van de Raad van Bestuur en zo; en door de onbegrijpelijke jargon van al die Arkin-bobo’s. Zo bleef in 2020 een kleine ‘business core’ over. Met afschaffen van de medezeggenschaps wetten na de Grote Privatisering in de jaren ’20 is die CR ook ontbonden. De clients moesten voortaan met hun voeten stemmen en zelf de instelling kiezen die de verzekeraar ze aanwees. Maar nu word de CR her opgericht, want gebrek aan inspraak leed tot aan buro-kratisering en in efficiency. Alleen is dat niet meer bij Arkin, want dat was een véél te kleine instelling; alles-in-de-stad valt nu onder Ahold Maf Mokum BV.

Maf Mokum is natuurlijk lean and mean: veel jobs worden er very efficient gedaan door deltahulpen, zzp’ers en onvrijwilligers, die laatsten vaak bij wijzen van therapie of taakpenalty. Zo blijft er voor sommige Nederlanders gelukkig meer vrij besteedbaar inkomen over – in overeenstemmig met de program van de VVD-regering sinds 2010. We all benefit!

Bolwerk was natuurlijk een beautiful blad maar vol linkse hobby’s, daarom hadden ze voor deze nieuwe CR-uitgave een nieuwe naam gekozen met toch een link naar de verleden: Dolwerk.

In dit nummer een uitleg over de AMM-organisatie structuur. Ouwe knarren weten zich nog Arkin met zijn ‘merken’, maar Ahold heeft gekozen voor ‘winkelplanken’, bijvoorbeeld ‘Plank voor je kop’ voor persoonlijkheidstoornissen.

Verder over syndromen die in de Bolwerk-tijd al begonnen te bloeien: inhibitionisme en anarcisme, typies voor mensen die ziekelijk aan hun privacy vasthouden en niet bloot of met intieme problemen op tv of online willen.

Tenslotte een interview met de uitvinster van de psychodialyse, prof.dr. Maria Isteria Sidan Cáiquez Metite van de Universiteit van Qutqatzeqotzl in Mexico; en met de bedenker van de polyplacebo principle, dr. Bakvål Fridtjemet van de Universiteit van Febø. Beide werden al besproken in Bolwerk nr.27 uit 2013; fuck-a-duck profetisch nietwaar?

En uiteraards news, agenda, AH-information, crime en seks, kortaf een waardige opvolger van de ooit zo illustere Bolwerk. Happy reading!


© 2024 Toon van der AA