Limericks 20-23

21) Frisse duik

Er was eens een nijlpaard in Finland

die baadde heel graag aan het Oostzeestrand

Maar onderwijl

had ze heimwee naar Nijl

en daar bestaat ook geen ijsrand!

22) Plastisch

Er was een kameel in Tytsjerksteradeel

die vond van twee bulten één teveel

En verhip dat het waar is

ze werd dromedaris

al bleef het wel een cosmetisch geheel

23) Strepen

Er was eens een pad uit Lelystad

die ooit wat met een zebra had

Welnu, deze gril

had gevolg voor haar dril

en leidde tot menige zebrapad


© 2024 Toon van der AA