Volledige verkiezingsvaagheid

Kijkt u ook wel eens naar de komische tv-serie ‘The big bang theory’? De briljante maar neurotische hoofdpersoon daar, Sheldon, die kan geen lijstjes verdragen die niet volledig zijn, dan slaat ie helemaal op tilt.

Een paar Sheldon-types zijn onlangs bij elkaar gezet door Cliëntenbelang Amsterdam, de plaatselijke bundeling van klantenorganisaties in de gezondheidszorg, tevens de moederorganisatie van Radio Signaal, u weet wel.

Deze club slimmeriken moest een discussiestuk schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, en dat wordt aan ons gewone burgers voorgelegd in een bijeenkomst op dinsdag 20 februari.

En welzeker hoor, het is een knappe, volledige wensenlijst geworden, waarin voor zover ik zie geen enkel redelijk verlangen inzake het gezonde leven ontbreekt. Het gaat over wonen, werk, professionele zorg en mantelzorg, inkomen, participatie, en het bestrijden van eenzaamheid, alles keurig uitgesplitst in punten waar je als politieke partij op moet letten.

Ja, op moet létten, maar veel concreter wordt het niet. Zo staat er dat je creatief moet zijn in het vinden van alternatieve huisvestingslocaties, echter voorbeelden worden er niet gegeven. Wil Cliëntenbelang recreatiegebieden laten volbouwen? Wolkenkrabbers neerzetten? Lege kantoorpanden kraken? Het IJ volleggen met woonboten? Wooncontainers parkeren? De metrograafmachines laten doorwerken voor holwoningen? Het blijft volledig onduidelijk, en zo gaat het ook met de andere punten.

Durf verder de grenzen van bestaande wet- en regelgeving op te zoeken; stel het belang van de burgers boven dat van de bureaucratische regels; investeer in de kracht van de burger; zorg voor meer samenhang tussen verschillende vormen van zorg; zorg voor goede aansluitingen; en jawel hoor zorg ook voor minder bureaucratie – het schone stuk ritselt van zo’n algemene wensen zonder dat er ook maar één streefcijfer, streefdatum of streefproject genoemd wordt. Als vroeger onze pastoor vanaf de preekstoel dit soort vrome vaagheden verkondigde dan kon je de hele kerk zien zitten knikkebollen.

Ook wil Cliëntenbelang dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma een zogenoemde “taalrevolutie” invoeren, zodat iedereen kan begrijpen wat er gezegd en geschreven wordt. Zélf bedient men zich intussen van termen als “community planning”, “een actieve inclusie-agenda”, “doelgroepenregister”, “outputgericht contracteren” en “respijtzorg”; en het verkiezingsdebat van 20 februari heeft als volledig begrijpelijk motto de Engelse uitdrukking “Save the date”.

Cliëntenbelang en zijn voorgangers bestaan al zo’n 25 jaar, dus men heeft volledig de tijd gehad om de prestaties der diverse politieke partijen op het gebied van zorg te registreren. Aan de hand daarvan had men gemakkelijk een openbaar oordeel over partijen of individuele kandidaten kunnen geven, en zelfs genuanceerde stemadviezen. Daarvoor is men echter altijd veel te bangelijk geweest, alsof de gemeentelijke subsidie ermee in gevaar zou komen.

Ook had Cliëntenbelang nú een lijst van controleerbare eisen kunnen opstellen, met aantallen en data die binnen vier jaar gehaald moeten worden en waarvoor men de partijen en kandidaten uiteindelijk een rapportcijfer geeft.

Ik ben benieuwd of het debat van 20 februari, dat om 18.30u begint in Hotel Arena aan de ’s-Gravesandestraat in Oost, of dat óók zal uitlopen op vage volledigheid, of volledige vaagheid. U kunt zich opgeven bij info@clientenbelangamsterdam.nl, dat is allemaal aanelkaargeschreven, en cliëntenbelang zonder puntjes op de eerste e; of op tel. 020-7525100.

Na-muziek voor Michiel:

Jean Sibelius, Valse Lyrique op.96 = SPOOR 10

Duurt 4’19”, dus eerder wegdraaien lijkt me, i.o.m. Olga. De muziek is vrij zacht.

Mogelijke afkondigingstekst voor Olga:

“We hoorden zojuist de Vals Lyrique, dat betekent lyrische wals, van de Finse componist Jean Sibelius, die leefde van 1865 tot 1957. Met deze wals kunt u eventueel uw koude botten wat warmdraaien, mocht het weer vandaag tegenvallen.”


© 2024 Toon van der AA