Lenteliederen

Op de wijs van “Den winter is vergangen”(vandaar de titel). Tweestemmig is ook heel mooi.

(De andere drie lenteliederen waren te actualiteitgebonden.)

Oom Piet heeft zich verhangen

hij kon het niet meer aan

aan ongestild verlangen

is hij kapot gegaan

Hij dorst niets bij de meiden

het was knudde met zijn baan

hij was slechts goed in lijden

dat heeft ie dus gedaan.

Kom op, niet van dat wrange

het leven is zo mooi

je zit heus niet gevangen

tenzij in eigen kooi

Je moet toch durven leven

op deze wereldkloot

je ziel en lichaam geven

toe, geef ze beide bloot.

Wat valt er aan te vangen

met wereldvreemd gepreek

al zou je nieuw behangen

al zoop je heel de week

Als je je niet kunt verblijden

steeds worstelt met het bestaan

dan zijn het slechte tijden

daar is geen donder aan.

Oom Piet heeft zich verhangen

zijn moeite sloeg niet aan

want ondanks zijn verlangen

kreeg hij het niet gedaan

Het bleef niets met de meiden

het bleef knudde met zijn baan

om van zijn lot te scheiden

is hij toen maar gegaan.


© 2024 Toon van der AA